Error message

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/songdasdse/domains/songdasdsec.com.vn/public_html/includes/file.phar.inc).
Báo cáo thường niên
STT Số văn bản Thời gian Tên văn bản Download
1 07/16/2021 BÁO CÁO QUẢN TRỊ XLV 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
2 01/27/2021 BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2020
3 07/24/2020 BÁO CÁO QUẢN TRỊ XLV 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
4 04/16/2020 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
5 07/05/2019 BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
6 01/2019 04/26/2019 NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
7 04/04/2019 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
8 07/20/2018 Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018
9 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ 05/25/2017 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
10 11-2013 11/28/2013 Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn

Pages

|

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.