Công bố thông tin
[17/08/2022]

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm tài chính 2021

[05/04/2022]

Công ty cổ phần xây lắp và Dịch vụ Sông Đà (mã CK: XLV) trân trọng gửi tới Quý cổ đông: Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

[02/04/2021]

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng kính mời toàn thể Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chi t

[14/10/2020]

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số v

[30/09/2020]

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà kính gửi tới toàn thể Quý cổ đông của Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doan

Pages

|

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.