Kinh tế xã hội

Công ty Truyền tải điện 1 tổ chức Hội nghị Đầu tư xây dựng năm 2014

     Với mục tiêu đánh giá kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD) 9 tháng đầu năm, chỉ ra những tồn tại khách quan và chủ quan trong quá trình thực hiện dự án, nhằm khắc phục nguyên nhân tồn tại, đề ra các giải pháp quyết tâm hoàn thành kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2014.

     Sáng nay 17 tháng 10 năm 2014 tại Thanh Hóa Công ty Truyền tải điện 1 (TTĐ 1) gần 200 đại biểu đại diện các Ban EVNNPT; các phòng chức năng, các TTĐ trong Công ty TTĐ 1; đơn vị Tư vấn thiết kế (Công ty CPTVXD Điện 1, 2, 3, 4, Công CPXD điện số 5, viện Năng Lượng; các nhà thầu, Công ty CP xây lắp &DV Sông đà, Công ty CPXL Điện 4 Sông hồng, Công ty CP Havic, Công ty Thiết bị điện Đông anh) đã tham dự Hội nghị Nghị ĐTXD năm 2014.
Dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Hữu Long- Phó Giám đốc Công ty, Hội nghị được nghe báo cáo và các ý kiến tham luận về giải pháp thực hiện kế hoạch công tác Đâu tư xây dựng quý IV năm 2014. 
Trong 9 tháng đầu năm 2014, Công ty đã thực hiện khối lượng đầu tư là 391 tỷ đồng đạt 78% kế hoạch giao. 
Đã thực hiện giải ngân các công trình đầu tư xây dựng thuần 318,702 tỷ đồng, tương ứng với 81% giá trị thực hiện.
Dự kiến giá trị thực hiện ĐTXD trong năm 2014 là 568,272 tỷ đồng đạt 114% kế hoạch giao. Tuy nhiên còn một số các tồn tại như Công tác thu xếp vốn, công tác quản lý tiến độ, chất lượng, an toàn và nghiệm thu công trình…
Trên cơ sở các ý kiến tham luận, Ông Phạm Lê Phú Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị nhấn mạnh: Trong 9 tháng đầu năm 2014, gặp không ít khó khăn nhưng với sự nỗ lực cố gắng, chủ động, sáng tạo của tập thể cán bộ CNV trong Công ty cũng như sự hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của ENNPT, sự hợp tác của các đơn vị trong và ngoài Công ty, TTĐ 1 đã vượt qua khó khăn để hoàn thành được phần lớn các chỉ tiêu trong công tác ĐTXD đạt gần 80% khối lượng công việc cả năm. Thời gian còn lại không nhiều, các Phòng chức năng Công ty và các đơn vị theo chức năng và nhiệm vụ được giao của mình cần phát huy kết quả đã đạt được, với tinh thần: ”trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, chủ động” quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của năm 2014 với 6 nội dung cụ thể: 
     Tập trung vào hoàn thành thủ tục lựa chọn tư vấn, lập và trình EVNNPT phê duyệt 7 Dự án đầu tư trong Quý IV/2014; Chỉ đạo các đơn vị và các nhà thầu thi công đóng điện giai đoạn 1 cho 2 công trình; Triển khai thực hiện thi công giai đoạn 2 các dự án đã có vật tư thiết bị trong quý IV/2014 (Gồm 4 dự án cần triển khai); Hoàn thành các dự án xây dựng dân dụng; Giải phóng mặt bằng đợt 2 dự án Lắp máy biến áp 220kV trạm 500kV Thường Tín và quyết toán 11 dự án còn lại theo quyết định số: 0030/QĐ-EVNNPT ngày 07/01/2014 của EVNNPT giao. Ngoài 6 nội dung nêu trên, Công ty sẽ tập trung vào công tác đấu thầu: trong đó trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức đấu thầu để lựa chọn các nhà thầu sẽ cung cấp VTTB và các nhà thầu sẽ tham gia thi công các dự án trong quý 1 và quý 2 năm 2015. Phê duyệt bản vẽ thi công và đôn đốc các nhà thầu cung cấp hàng hóa và thi công xây dựng sẽ triển khai trong quý 1/2015 làm cơ sở để chuẩn bị triển khai thực hiện kế hoạch năm 2015./.
Một số hình ảnh tiêu biểu tại Hội nghị: 


Toàn cảnh Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

Đồng chí: Nguyễn Anh Tú trưởng phòng ĐTXD Công ty đọc báo các trước Hội nghị


Đồng chí Nguyễn Hữu Long Phó giám đốc Công ty Chủ trì Hội nghị.

 

 


Các đại biểu đọc tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Lê Phú Giám đốc Công ty TTĐ 1 Kết luận Hội nghị

ST: ptc1.com.vn

Công ty Truyền tải điện 1 tổ chức Hội nghị Đầu tư xây dựng năm 2014 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.