Tin tức công ty

Công đoàn CSTV Công ty đã tổ chức Đại hội khóa 9, Nhiệm kì 2012- 2014

   Ngày 19/6 tại Hội trường Khách sạn Cầu Am II, Công đoàn CSTV Công ty đã tổ chức Đại hội khóa 9, Nhiệm kì 2012- 2014.

   Về dự Đại hội có đồng chí Đặng Xuân Thư- Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Công ty CP Sông Đà 11 và các đồng chí Bí thư ĐBBP, Chủ tịch HĐQT Công ty đến dự và chỉ đạo Đại hội; 57/64 Đại biểu về tham dự và có nhiều ý kiến tham luận với Đại hội.

   Đại hội đã biểu quyết nhiều vấn đề quan trọng nêu trong báo cáo và phương hướng hoạt động nhiệm kì 2012- 2014. Đặc biệt về các vấn đề sau: - Tổ chức thành lập Tổ giám sát chi trả tiền lương và chế độ chính sách cho người lao động. - Đổi mới nội dung phát động thi đua trong lao động sản xuất và tổng kết các chiến dịch thi đua với chất lượng thật sự, không hình thức và chạy theo số lượng lần phát động.

   Đại hội đã bầu ra 07 đồng chí và BCH Khóa 9 và 10 Đại biểu đại diện cho cán bộ đoàn viên Công ty dự Đại hội 8 của Công đoàn Tổ hợp Công ty cổ phần Sông Đà 11.

   Đại hội đã thành công tốt đẹp với chương trình vui liên hoan văn nghệ giao lưu giữa các Đại biểu với lãnh đạo Công ty cổ phần Sông Đà 11 và lãnh đạo Công đoàn các đơn vị trong Tổ hợp.