Error message

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/songdasdse/domains/songdasdsec.com.vn/public_html/includes/file.phar.inc).
Các biểu mẫu
STT Số văn bản Thời gian Tên văn bản Download
1 02/tb-hđqt 08/20/2021 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM TÀI CHÍNH 2020
2 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ 04/29/2021 NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
3 04/02/2021 TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
4 01/NQ-HĐQT 03/02/2021 NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
5 01/TB-HĐQT 03/02/2021 THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
6 02-2020/NQ-ĐHĐCĐ 10/13/2020 NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
7 09/30/2020 PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
8 04/TB-HĐQT 09/04/2020 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN
9 05/29/2020 NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
10 05/15/2020 TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Pages

|

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.