Kinh tế xã hội

Bộ Xây dựng và TP Hà Nội phối hợp triển khai Chiến lược phát triển nhà ở

   Ngày 24/7, Bộ Xây dựng và UBND Tp. Hà Nội tiến hành Lễ Ký kết Chương trình Hành động Triển khai Thực hiện chiến lược Phát triển Nhà ở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

    Ông Trịnh Đình Dũng - Bí thư Đảng Uỷ, Bộ Trưởng Bộ Xây dựng cùng lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ Xây dựng tham dự. Về phía UBND TP. Hà Nội, có ông Nguyễn Thế Thảo - Bí thư Đảng Uỷ, Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan cùng đại diện lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty lớn về xây dựng cùng tham gia Lễ ký kết.

   Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Nhà ở là nhu cầu thiết yếu, là một trong những quyền cơ bản của con người. Trong 10 năm trở lại đây, quỹ nhà ở và diện tích nhà ở bình quân đầu người nước ta đã tăng gấp hơn 2 lần, góp phần từng bước đáp ứng nhu cầu cho các tầng lớp dân cư cả khu cực đô thị và nông thôn. Tuy nhiên, Theo Bộ trưởng, mặc dù điều kiện về nhà ở của nhân dân đã được cải thiện đáng kể nhưng nhu cầu của người dân nhất là ở khu vực đô thị vẫn rất lớn, việc phát triển nhà ở xã hội chưa đạt yêu cầu như mong muốn, nhiều đối tượng thuộc diện nghèo, thu nhập thấp vẫn gặp khó khăn trong việc tạo dựng và sở hữu nhà ở.

   Để giải quyết bất cập trong lĩnh vực nhà ở, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan soạn thảo “Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 30/11/2011. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược nhà ở, Bộ Xây dựng nhận thấy việc tổ chức triển khai tại các đô thị lớn là quan trọng và có tính chất quyết định. Thành phố Hà Nội là đại diện đi đầu cả nước trong thực hiện nhà ở xã hội. Việc Bộ Xây dựng và UBND Tp. Hà Nội cùng ký kết Chương trình phối hợp hành động triển khai Chiến lược Phát triển Nhà ở thể hiện quyết tâm chính trị và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và địa phương. Kết quả chương trình phối hợp sẽ góp phần đẩy mạnh công tác phát triển nhà ở, giải quyết vấn đề nhà ở của nhân dân thủ đô, đồng thời đây là hình mẫu để Bộ triển khai tại các tỉnh thành khác.

   Nội dung Chương trình Phối hợp hành động tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: Phối hợp nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách về nhà ở; Phối hợp nghiên cứu xây dựng Chương trình phát triển nhà ở; Phối hợp khai thác và huy động các nguồn lực tài chính cho phát triển nhà ở; Phối hợp đẩy nhanh việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch; Phối hợp chỉ đạo, giao nhiệm vụ các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước và doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng NƠXH, nhà ở tái định cư, nhà ở cho công nhân, nhà ở cho công nhân trên địa bàn thành phố; Phối hợp nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại; Phối hợp hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức, bộ máy về phát triển và quản lý nhà ở các cấp; Cuối cùng là phối hợp về công tác truyền thông cho chương trình.

   Cơ chế phối hợp là là Bộ Xây dựng và UBND Tp. thành lập tổ công tác do 01 đồng chí lãnh đạo Bộ và 01 đồng chí lãnh đạo UBND trực tiếp chỉ đạo, họp sáu tháng 1 lần để xây dựng triển khai kế hoạch và trình lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tp giải quyết các vấn đề phát sinh khúc mắc.

   Mục tiêu của Hà Nội giai đoạn 2011 -2015 dự kiến cần 10.000.000 m2 mỗi năm trong đó: Nhà ở cho học sinh sinh viên là 1.600.000 m2 đáp ứng 250.000 chỗ ở; Nhà ở để bán, cho thuê, thuê mua đối với người thu nhập thấp là 4.100.000 m2 sàn đáp ứng 82.000 căn hộ; Nhà ở cho công nhân là: 3.700.000 m2 sàn, đáp ứng 320.000 người; Nhà ở tái định cư là 2.000.000 m2 sàn, đáp ứng 26.000 căn hộ.

 

Bộ Xây dựng và TP Hà Nội phối hợp triển khai Chiến lược phát triển nhà ở | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.