Tin tức công ty

ĐÓNG ĐIỆN MBA AT2 - DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP 500KV QUẢNG NINH

Vào lúc 01 giờ 00 phút ngày 12/3/2021, tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, thành phố Quảng Ninh, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện MBA AT2 500 kV - 600 MVA Dự án Nâng công suất TBA 500 kV Quảng Ninh.

Dự án Nâng công suất TBA 500 kV Quảng Ninh có quy mô: Thay thế 2 MBA 500 kV - 600 MVA, giai đoạn này thay thế 1 MBA; thay thế dao cách ly, biến dòng điện hiện hữu của 9 ngăn lộ 220 kV; tháo dỡ, di chuyển thiết bị 35 kV sang đấu nối phía 22 kV để cấp điện cho MBA tự dùng; tháo dỡ, thu hồi 1 MBA tự dùng 35/0,4 kV; bổ sung 1 MBA 22/0,4 kV đấu nối phía 22 kV; bổ sung biến điện áp phía 35 kV của MBA AT1; trang bị hệ thống giám sát dầu online cho 2 máy kháng điện 500 kV hiện hữu; trang bị bổ sung hệ thống camera giám sát phục vụ công tác quản lý, vận hành trạm.

Dự án này là công trình năng lượng cấp đặc biệt, nhóm B, có tổng mức đầu tư hơn 287,1 tỷ đồng. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, giao NPMB quản lý thực hiện dự án. Công ty Truyền tải điện 1 là đơn vị tiếp nhận quản lý vận hành sau khi hoàn thành đóng điện.

 Việc đóng điện MBA AT2 500 kV - 600 MVA giúp đảm bảo truyền tải công suất các nhà máy điện khu vực Đông Bắc theo yêu cầu vận hành hệ thống điện; chống quá tải cho TBA 500 kV Quảng Ninh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội cho tỉnh Quảng Ninh và khu vực lân cận.

MBA AT2 500 kV - 600 MVA - TBA 500 kV Quảng Ninh 

ĐÓNG ĐIỆN MBA AT2 - DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP 500KV QUẢNG NINH | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.