Công bố thông tin

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà kính gửi các Quý cổ đông báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty.

Thông tin chi tiết về bản báo cáo thường niên năm 2017, Quý cổ đông có thể tải về tại mục Văn bản trên website.

Hoặc bấm vào đường link: http://songdasdsec.com.vn/van-ban/van-ban-noi-bo

Trân trọng thông báo.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.