Tin tức công ty

HỌP HĐQT THƯỜNG KỲ QUÝ III NĂM 2014

     Ngày 18/6/2014, tại phòng họp Công ty, HĐQT đã tiến hành phiên họp sơ kết đánh giá hoạt động SXKD Quý II, 6 tháng đầu năm 2014, đồng thời xây dựng và triển khai Nghị quyết Quý III và 6 tháng cuối năm.

     Tại cuộc họp, các thành viên HĐQT tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD của Công ty trong 6 tháng đầu năm; đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD Quý II và xây dựng triển khai kế hoạch Quý III và 6 tháng cuối năm 2014.

     Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong 6 tháng đầu năm cơ bản hoàn thành chỉ tiêu nhưng Công ty vẫn gặp một số khó khăn nhất định trong việc thực hiện tiến độ thi công tại các công trình trọng điểm; số công nợ và giá trị dở dang còn lớn. 

     Các công trình còn chậm tiến độ là do nguyên nhân từ phía chủ đầu tư: chưa bàn giao hết mặt bằng thi công, vật tư A cấp còn chậm, một số hạng mục thay đổi thiết kế nhưng chưa được phê duyệt để thi công. Bên cạnh đó cũng còn do nguyên nhân chủ quan từ phía các Ban chỉ huy, Đội thi công như: hạn chế về nhân lực, máy móc thiết bị thi công, tài chính, thiếu tính chủ động, sáng tạo...

     Các thành viên HĐQT đã đóng góp các ý kiến đánh giá và đưa ra các biện pháp, giải pháp cho hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm như sau:

     - Hoàn thiện các quy chế quản lý, đặc biệt là Quy chế về quản lý vật tư, hợp đồng kinh tế, Quy chế khoán cho các Đội.

     - Về nhân lực: Thực hiện tuyển dụng ngay trong Quý III để điều động cho các dự án lớn.

     - Về công tác kinh tế- tài chính: Phân tích đánh giá hai mảng kinh doanh chủ yếu của đơn vị để có cơ sở so sánh và xây dựng định hướng phát triển (Dịch vụ và Xây lắp). Xây dựng kế hoạch thu vốn cụ thể: phân loại công trình nào thu trong quý, công trình nào theo dõi, đôn đốc; các vướng mắc và đề xuất giải quyết...

     - Về tiếp thị, đấu thầu: Quan tâm đến các công trình xây lắp cho năm 2015 và phát triển lĩnh vực kinh doanh vận hành quản lý Tòa nhà để tăng dần tỷ trọng mảng quản lý khai thác Dịch vụ. Tiếp thị thêm các lĩnh vực về chiếu sáng, cáp ngấm.

     - Về công tác Đầu tư: Xem xét phê duyệt phương án mua dụng cụ và vật tư dự phòng cho thi công xây lắp; đầu tư làm kho để chứa và bảo quản các vật tư, thiết bị thi công.

     - Về tiến độ thi công: Đối với một số công trình quan trọng và chậm tiến độ cần cử Phó Tổng Giám đốc đến trực triếp chỉ đạo tại công trình.

     - Công tác khác:

     Việc tổ chức đối thoại trực tiếp với người lao động: giao cho Ban TGĐ phối hợp cùng Công đoàn soạn thảo các nội dung chương trình và tổ chức đối thoại xong trong tháng 8/2014.

      Với những kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm khẳng định việc chỉ đạo và điều hành SXKD của HĐQT đã đúng hướng và có hiệu quả rõ rệt. Trong Quý III và 6 tháng cuối năm, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt 2 mục tiêu chính để hoàn thành xuất sắc Nghị quyết đã đề ra là:

          + Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm.

           + Thu vốn đạt 90-100% kế hoạch năm.

T/t: Songdasdsec.com.vn

HỌP HĐQT THƯỜNG KỲ QUÝ III NĂM 2014 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.