Tin tức công ty
[09/10/2014 16:28]

Ngày 25/9/2014, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia cùng Truyền tải điện Tây Bắc và Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần Sông Đà 11- Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà đã tổ chức đóng điện thành công và đưa vào vận

[04/08/2014 17:20]

Công trình Trạm biến áp 220kV Bảo Thắng được khởi công xây lắp vào tháng

[23/07/2014 08:05]

     Ngày 18/6/2014, tại phòng họp Công ty, HĐQT đã tiến hành phiên họp sơ kết đánh giá hoạt đ

[26/06/2014 18:44]

    Phát động thi đua 40 ngày đêm hoàn thành đóng điện đúng tiến độ (từ ngày 26/5/2014 đến 05/8/2014) Công trình Trạm biến áp 220kV Bảo Thắng.

[13/05/2014 15:19]

Sáng ngày 08/5/2014 tại xã Hà Vị- Huyện Bạch Th

[04/04/2014 08:35]

     Ngày 01/04/2014, tại phòng họp Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên thứ nhất bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản

[28/03/2014 18:00]

     Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà, ngày 28-03-2014, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và nhiệm kỳ năm 2014-2018 t

[06/03/2014 14:10]

     Sáng ngày 03/03/2014, tại hội trường công ty đã tổ chức buổi họp giao ban tháng định kỳ báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động của công ty trong tháng 02 và dự kiến kế hoạch thực hiện tháng 03

Pages

|

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.