Tin tức công ty

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Sáng ngày 17 tháng 01 năm 2023 tại hội trường của Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà đã tổ chức Hội nghị Người lao động 2022, đồng thời đề xuất phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đến dự hội nghị có sự tham gia của Ông Trần Xuân Chính – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, cùng toàn thể Ban Tổng Giám đốc và các đại biểu đại diện cho các phòng, ban, đoàn thể, đội sản xuất trong công ty.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, ông Trần Xuân Minh báo cáo tổng hợp nội dung tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

Ông Trần Xuân Minh- TGĐ Công ty báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty có những thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Song trong năm qua được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị Công ty và Ban lãnh đạo, cũng như sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, Công ty đã vượt qua những khó khăn và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được giao: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 100% kế hoạch năm, doanh số bán hàng thực hiện đạt 99% kế hoạch năm, Lợi nhuận đạt 85% kế hoạch năm;Thu nhập bình quân của người lao động đạt 11 triệu đồng/người/tháng, Nộp ngân sách nhà nước đạt 90% kế hoạch năm, đời sống vật chất tinh thần của cán bộ công nhân viên không ngừng được cải thiện.

 Tiếp đến phần than luận, các đại biểu đã thẳng thắn phát biểu và đóng góp ý kiến cho Ban Tổng Giám đốc về các công tác sản xuất kinh doanh, tiếp thị đấu thầu, công tác thu vốn và giải quyết công nợ, công tác thi công tại các công trình, công tác quản lý vận hành tòa nhà, đảm bảo chú trọng công tác an toàn lao động, vệ sinh nơi công trường, đẩy mạnh công tác phát động phong trào thi đua sản xuất tại công trình lớn, công trình trọng điểm.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và trong thời gian tiếp theo: Tích cực và chủ động trong công tác đấu thầu để đảm bảo đủ việc làm cho năm 2023 và gối vụ sang năm 2024; tiếp thị đấu thầu quản lý vận hành tòa nhà HH4, tổng cục hải quan và các tòa nhà mới; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm của Công ty trong năm 2022 chuyển sang, đồng thời đẩy mạnh công tác phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban với đội thi công. Chú trọng công tác mua sắm máy móc phục vụ thi công cho các đội; nâng cao hồ sơ năng lực của công ty tham gia công tác tiếp thị đấu thầu năm 2023; đầu tư xe máy, thiết bị phục vụ thi công các công trình; đẩy nhanh quyết toán thu hồi công nợ các công trình đã thi công xong trong năm 2022.

Kết thúc hội nghị, toàn thể đại biểu đã nhất trí thống nhất 100% với phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

 1.   Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018: 300 tỷ đồng

 2.   Doanh số bán hàng: 310 tỷ đồng

 3.   Thu nhập bình quân cán bộ công nhân viên: 11 triệu đồng/người/tháng

 4.   Nộp ngân sách Nhà nước: 28,18 tỷ đồng

 5.   Lợi nhuận: 6 tỷ đồng

      6.   Dự kiến chia cổ tức từ 8%-10%

T/t:songdasdsec.com.vn

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023 | Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.